Zmiana stawek ekwiwalentu dla strażaków OSP

Zgodnie z §4 Uchwały nr 224/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r., zmianie ulegają stawki za udział w akcji ratowniczej oraz szkoleniu organizowanym przez PSP lub Gminę.  Nowe stawki będą obowiązywać 14 dni od momentu ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

uchwała