XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przemęcie

Dnia 14 kwietnia 2016 roku w sali Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Przemęcie odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Przemęcie.

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przemęcie na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie:

1. Prezes – Druh Józef Pauch
2. Wiceprezes – Druh Jerzy Dominiak
3. Wiceprezes – Druh Jacek Piotrowski
4. Komendant Gminny – Druh Marian Skibiński
5. Sekretarz – Druh Dariusz Machowiak
6. Skarbnik – Druh Dariusz Grzesik
7. Członek prezydium – Druh Zdzisław Kaźmierczak
8. Członek prezydium – Druh Łukasz Kasperski
9. Członek prezydium – Druh Robert Pawłowski
10.Członek zarządu – Druh Sławomir Kurzawa
11.Członek zarządu – Druh Arkadiusz Rademacher
12.Członek zarządu – Druh Stefan Mroskowiak
13.Członek zarządu – Druh Marcin Skorupiński
14.Członek zarządu – Druh Janusz Frąckowiak
15.Członek zarządu – Druhna Joanna Mirecka
16.Członek zarządu – Druh Marcin Lórych
17.Członek zarządu – Druh Ryszard Franek
18.Członek zarządu – Druh Marian Bajon
19.Członek zarządu – Druh Roman Nowak
20.Członek zarządu – Druh Daniel Gajska
21.Członek zarządu – Druh Ireneusz Szymanowski
22.Członek zarządu – Druh Zenon Nowacki

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w następującym składzie:

1. Przewodniczący – Druh Stefan Matysik
2. Sekretarz – Druh Sławomir Kasperski
3. Członek – Druh Piotr Kaczor

Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz przedstawicieli do składu przyszłego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie, którymi są następujący druhowie:

Delegaci:
1. Druh Drgas Robert
2. Druh Frąckowiak Janusz
3. Druh Kaminiarz Zenon
4. Druh Matysik Stefan
5. Druh Piotrowski Tadeusz
6. Druh Piotrowski Stanisław
7. Druh Rolla Filip
8. Druh Wojciech Krystian

Przedstawiciele:
1. Druh Józef Pauch
2. Druh Jerzy Dominiak
3. Druh Jacek Piotrowski
4. Druh Marian Skibiński
5. Druh Dariusz Machowiak
6. Druh Dariusz Grzesik
7. Druh Janusz Frąckowiak

Link do zdjęć: http://przemet.pl/2016,04,zjazd-oddzialu-gminnego-zwiazku-osp-rp-przemecie/