Wzory dokumentów na kampanię sprawozdawczą OSP w 2022 roku

Uprzejmie informuję, że w zakładce „druki do pobrania” znajdują się wzory dokumentów na kampanię sprawozdawczą jednostek OSP w 2022 roku