Wyniki współzawodnictwa OSP

Poniżej przedstawiamy wyniki współzawodnictwa pomiędzy jednostkami OSP Gminy Przemęt wg stanu na dzień 01.10.2020 r.

 1. OSP Bucz – 192 pkt.
 2. OSP Solec – 170 pkt.
 3. OSP Starkowo – 138 pkt.
 4. OSP Kluczewo i OSP Sączkowo – po 122 pkt.
 5. OSP Kaszczor  – 120 pkt.
 6.  OSP Siekowo – 118 pkt.
 7. OSP Przemęt – 116 pkt.
 8. OSP Mochy – 114 pkt.
 9. OSP Osłonin – 105 pkt.
 10. OSP Perkowo – 96 pkt.
 11. OSP Siekówko – 76 pkt.
 12. OSP Nowa Wieś – 75 pkt.
 13. OSP Radomierz – 62 pkt.
 14. OSP Błotnica – 39 pkt.
 15. OSP Barchlin – 37 pkt.
 16. OSP Poświętno i OSP Górsko – po 25 pkt.

Rywalizacja w dalszym ciągu trwa, a jej zakończenie planowane jest w grudniu 2020 r. o czym będziemy Was informować. W przypadku wprowadzenia bardziej rygorystycznych obostrzeń związanych z pandemią SARS-Cov-2 – współzawodnictwo może zostać zakończone wcześniej.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem współzawodnictwa, jednostki które do tej pory uzyskały maksymalną liczbę punktów za prawidłowe zgłoszenie  organizacji imprezy, współorganizacji imprezy, pogadanki, zabezpieczenie imprez itd. – nie otrzymają dodatkowych punktów z tego tytułu, aż do ostatecznego zakończenia rywalizacji.