VI Konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

VI Konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”. Termin przesłania zgłoszeń – do 28.02.2015 roku

 

Związek OSP RP zaprasza Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP w naszym kraju.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do końca lutego br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa – z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

W VI edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2014 roku.

Regulamin

Formularz