Rozporządzenie dotyczące świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP

W dniu 9 lutego zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.

 

Poniżej link do całego artykułu dot. świadczeń.

Artykuł dotyczący świadczeń