Regulamin współzawodnictwa

Poniżej Regulamin współzawodnictwa pomiędzy jednostkami OSp Gminy Przemęt w 2015 roku

Regulamin współzawodnictwa

 

 1. Za utrzymanie ładu i porządku w strażnicy – od 0-25 punktów.
 2. Za udział 1 drużyny w każdej sekcji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych i oldboy – 5 punktów – (maksymalnie 20 pkt.).
 3. Za przeprowadzenie pogadanki przeciwpożarowej udokumentowane na piśmie, potwierdzone przez dyrektora szkoły, sołtysa – 10 punktów.
 4. Za prawidłowe przeprowadzenie zajęć szkoleniowych – udokumentowane w dzien-niku szkoleń – 10 punktów (za każdy temat – 1 punkt).
 5. Za prowadzenie na bieżąco kroniki – od 0-25 punktów.
 6. Za terminowe odprowadzenie do Zarządu Oddziału Gminnego składki – termin 31.03 każdego roku – 10 punktów.
 7. Za udział, w odpowiednim ubiorze, na naradach organizowanych przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP. Obowiązuje ubiór określony w Regulaminie Umundurowania. (1 udział – 10 punktów)
 8. Za nie wyjechanie do pożaru w miejscowości własnej – minus 20 punktów
 9. Za terminowe rozliczenie się z paliwa do 10 dnia po upływanie kwartału – ogółem 20 punktów (za każdy kwartał 5 punktów).
 10. Za każde przyjechanie delegacji ze sztandarem oraz delegacji nie posiadających sztandaru w odpowiednim ubiorze na zaproszenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Obowiązuje ubiór określony w Regulaminie Umundurowania. – (1 przyjazd – 10 punktów).
 11. Za terminowe zdanie materiałów z zebrań – 7 dni po odbyciu zebrania – 5 punktów.
 12. Za imprezę kulturalno-oświatową (zabawa-wieczorek, festyn, dożynki, zawody: sportowe, pożarnicze rangi gminnej, pomoc przy organizacji imprezy zewnętrznej) oraz powiadomienie Sekretarza Zarządu (najpóźniej trzy dni przed imprezą):
  • organizacja – 10 punktów,
  • za współudział – 5 punkty,
  • maksymalnie 50 punktów.
 13. Za nie osiągnięcie gotowości bojowej – minus 8 punktów.

Nagrody pieniężne:

Za zajęcie        I miejsca   – 800,00 zł

Za zajęcie       II miejsca –  700,00 zł

Za zajęcie      III miejsca –  600,00 zł

Za zajęcie      IV miejsca  – 500,00 zł

Za zajęcie       V miejsca  – 400,00 zł

Za zajęcie      VI miejsca  – 300,00 zł

Za zajęcie     VII miejsca  – 200,00 zł

 

Regulamin przyjęto na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w dniu 25 lutego 2015 roku