Recertyfikacja KPP odwołana.

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na SARS-Cov-2, zaplanowany na 17-18 października oraz 24-25 października 2020 r. kurs KPP dla strażaków ochotników (recertyfikacja), zostaje odwołany.

W związku z powyższym, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 567 ze zm.), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374) może być osoba:

      1. która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
      2. która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu;
      3. której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.