Posiedzenie Zarządu OG ZOSP RP w Przemęcie

W dniu 07.02.2023r. o godz. 18:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przemęt odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przemęcie połączone ze spotkaniem z członkami Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesami jednostek OSP.

Spotkanie rozpoczął od przywitania przybyłych gości i przedstawienia porządku zebrania, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Józef Pauch. Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego – jednocześnie Wójt Gminy Przemęt dh Janusz Frąckowiak.  W posiedzeniu uczestniczył również Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr  Roman Rembielak. Prezes dh Józef Pauch wraz z Wiceprezesem dh Januszem Frąckowiakiem i Sekretarzem dh Julitą Nitschke w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przemęcie podziękowali obecnemu na posiedzeniu Komendantowi Powiatowemu bryg. Romanowi Rembielakowi za dotychczasową współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie dla jednostek z terenu Gminy Przemęt w działaniach i podnoszeniu kwalifikacji.

W dalszej części posiedzenia poruszono kwestie dotyczące finansowania jednostek, organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (eliminacje gminne) i Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych oraz sprawy bieżące.