Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP R.P. w Przemęcie

Posiedzenie Zarządu odbędzie się dnia 25 lutego 2015 roku o godz. 8,30 w sali  nr  7a (dawna klubokawiarnia) Urzędu Gminy Przemęt.

Program posiedzenia:

– sprawozdanie z pracy zarządu w okresie między posiedzeniami,

– uchwalenie planu pracy zarządu i regulaminu współzawodnictwa pomiędzy OSP w 2015 roku,

– ustalenie terminarza zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP,

– ustalenie kalendarza imprez strażackich na 2015 roku

– sprawy bieżące.