Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez ochotnicze straże pożarne

W związku z wejściem w dniu 5 września 2014 r. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1100) utraciło moc prawną rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 poz. 1539 z póź. zm.), w oparciu o treść którego rachunkowość prowadziły m.in. stowarzyszenia. Czytaj dalej Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez ochotnicze straże pożarne

Oferta udziału OSP w XIX Targach edukacyjnych 20-22 marca 2015 roku w Poznaniu

 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP otrzymał ofertę zaprezentowania działalności edukacyjnej i ratowniczej Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanej na rzecz społeczności lokalnych w tym dzieci i młodzieży podczas XIX Targów Edukacyjnych jakie będą się odbywały w Poznaniu w dniach 20 do 22 marca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Czytaj dalej Oferta udziału OSP w XIX Targach edukacyjnych 20-22 marca 2015 roku w Poznaniu