Oferta udziału OSP w XIX Targach edukacyjnych 20-22 marca 2015 roku w Poznaniu

 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP otrzymał ofertę zaprezentowania działalności edukacyjnej i ratowniczej Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanej na rzecz społeczności lokalnych w tym dzieci i młodzieży podczas XIX Targów Edukacyjnych jakie będą się odbywały w Poznaniu w dniach 20 do 22 marca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Nasze stoisko tradycyjnie będzie umieszczone w stoisku „EKOFORUM” na którym prezentują się instytucje państwowe, samorządowe oraz inne organizacje pozarządowe, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza.

Zależy nam w szczególności na pokazaniu:

prewencyjnego charakteru działań edukacyjnych OSP wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa (w tym działalność młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP),

działalności ratowniczej OSP, która wprost związana jest z udzielaniem pomocy przez straż na rzecz osób poszkodowanych (pokazy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy),

wybranych aspektów ratownictwa technicznego jako jednej z form zapobiegania i likwidowania zagrożeń środowiska naturalnego.

oraz innych atrakcyjnych dla społeczeństwa form aktywności OSP.

Nie sugerujemy żadnej z form prezentacji przez OSP swojej działalności jednak informujemy, że mogą to być pokazy ratownicze np. z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, gry i zabawy o charakterze edukacyjnym w tym sprawnościowym np. z wykorzystaniem podręcznego sprzętu lub wyposażenia ratowniczego, konkursy, quizy, dla orkiestry lub zespołu może to być np. mini-koncert oraz inne ciekawe formy jakie u Was się sprawdzają. Zakładamy, że jedna OSP ma do zagospodarowania 2 godziny.

Szczegóły techniczne i organizacyjne z naszej strony w tym konkretny dzień i godziny prezentacji oraz Wasze propozycje i charakter wystąpienia uzgodnimy bezpośrednio z OSP na podstawie przesłanych zgłoszeń. Nie refundujemy kosztów przejazdu oraz wyżywienia. Na miejscu zapewniamy miejsce na stoisku oraz ciepłe napoje. Informacje o zgłoszonych OSP będziemy podawali również na naszej stronie internetowej oraz w informacjach prasowych.

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie załączonej karta zgłoszenia i przesłanie jej do nas w terminie do 13.02.2015 r. na mail: [email protected] lub fax 61/848-13-91. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych udział w Targach zostanie odwołany..