Druki do pobrania

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

Uchwała – ekwiwalent

Wniosek indywidualny o wypłatę ekwiwalentu

Wniosek zbiorowy o wypłatę ekwiwalentu

Oświadczenie o nr konta do wypłaty ekwiwalentu

Oświadczenie świadka

Wzory dokumentów na kampanię sprawozdawczą OSP w 2022 roku

Przykładowy opis faktury – rozliczenie dotacji

sprawozdanie-z-realizacji-zadania-wzor-dla-dotacji-celowej

Karta skierowania na szkolenie

Karta drogowa samochodu pożarniczego

Miesięczna karta pracy sprzętu silnikowego