O nas

Oddział Gminny w Przemęcie jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział nasz zrzesza wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie Gminy Przemęt. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.) oraz własnego statutu.

Oddział Gminny w Przemęcie istnieje od czasu powstania Gminy Przemęt czyli od 1976 roku.

Dane teleadresowe Oddziału:

Zarząd Oddziału Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Przemęcie

ul. Jagiellońska nr 8

64-234 Przemęt

tel. 65 615 69 66

e-mail: zosp@przemet.pl

www.zosp.przemet.pl

 

Skład obecnego Zarządu