Nowy wóz strażacki dla OSP w Przemęcie

Od dnia 09.11.2015 r. jednostka OSP w Przemęcie została doposażona w nowy wóz strażacki MAN TGM 18.340. Zakup został dokonany przez Gminę Przemęt zgodnie z procedurą przetargową, którą wygrało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” sp. z o.o. z Korwinowa.


Zamówienie zrealizowano w ramach projektu pt. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 dla OSP Przemęt, gm. Przemęt” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wartość zakupionego samochodu wyniosła 797.040,00 zł z czego 637.632,00 zł pochodzi z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

zestawienie znaków kolorowe 1

DSC_0083

DSC_0084

DSC_0085

DSC_0087