Kreator wniosków o dotację MSWiA do działalności OSP

Informujemy, że uruchomiona została aplikacja wspierająca przygotowanie oferty OSP realizacji zadania publicznego – „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”, w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspierania realizacji zadania publicznego (dotacja MSWiA).
W celu skorzystania z kreatora wniosku, należy w pasku adresowym przeglądarki internetowej wpisać adres:

http://dotacjemswia.zosprp.pl

bądź kliknąć ikonę na bocznym pasku strony głównej  http://zosprp.pl

Po ukazaniu się formularza logowania podajemy:
Login : numer ID danej OSP w „Systemie OSP”
Hasło: kod do platformy e-learningowej dla danej OSP do uzyskania w Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP. Kod zamieszczony jest w „Systemie OSP” w zakładce „Kody do platformy e-learningowej”.