KALENDARZ IMPREZ STRAŻACKICH W 2016 ROKU GMINA PRZEMĘT

DATA IMPREZA STRAŻACKA MIEJSCE

LUTY

24 luty 2016 roku Finały Gminne OTWP Urząd Gminy Przemęt

MARZEC

06 marca 2016 roku Finał Turnieju GP w kopa o mistrzostwo Gminy Przemęt 2016 r. Sala wiejska

Kluczewo

MAJ

04 maja 2016 roku Dzień Strażaka – Msza Święta Nowa Wieś
maj 2016 roku Powiatowy Dzień Strażaka Radomierz

CZERWIEC

19 czerwca 2016 roku Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Przemęt

LIPIEC

7 lipca 2016 roku Pielgrzymka strażaków do Wielenia Wieleń

SIERPIEŃ

12 sierpnia 2016 roku Strażackie Spotkanie Odpustowe w Charbielinie Charbielin

LISTOPAD

   listopada 2016 roku Turniej GP w kopa o puchar Wójta Gminy Przemęt Sala wiejska Nowa Wieś

GRUDZIEŃ

grudzień 2016 roku Powiatowe Spotkanie Opłatkowe Kluczewo