harmonogram zebrań sprawozdawczych

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań sprawozdawczych jednostek OSP z terenu Gminy Przemęt

HARMONOGRAM
ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W OSP – Gmina Przemęt
w okresie od
Lp. OSP Data godzina zebrania miejsce zebrania Imię i nazwisko osoby obsługującej zebranie
z ramienia ZOG ZOSP RP
1 BARCHLIN 10.03.2015 r. 18.30 SALA REMIZY J. Dominiak
2 BŁOTNICA 10.03.2015 r. 18,30 Restauracja „Ballada” D. Machowiak
3 BUCZ 10.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA J. Pauch
4 GÓRSKO 10.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA J. Knop
5 KASZCZOR 10.03.2015 r. 18,30 SALA REMIZY M. Skibiński
6 KLUCZEWO 10.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA Z. Kaźmierczak
7 MOCHY 10.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA J. Piotrowski
8 NOWA WIEŚ 11.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA J. Pauch
9 OSŁONIN 11.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA D. Machowiak
10 PERKOWO 11.03.2015 r. 18,30 SALA REMIZY J. Dominiak
11 PRZEMĘT 11.03.2015 r. 18,30 SALA REMIZY J. Piotrowski
12 RADOMIERZ 11.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA M. Skibiński
13 SĄCZKOWO 11.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA Z. Kaźmierczak
14 SIEKOWO 12.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA J. Piotrowski
15 SIEKÓWKO 12.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA J. Dominiak
16 SOLEC 12.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA J. Pauch
17 SOLEC NOWY 12.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA M. Skibiński
18 STARKOWO 12.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA D. Machowiak
19 POŚWIĘTNO 12.03.2015 r. 18,30 SALA WIEJSKA Z. Kaźmierczak