Wydawanie zaświadczeń do pozwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego

W związku z obowiązującym stanem prawnym przypominamy, że prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego bez wymaganych uprawnień grozi karą aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Odpowiedzialność karna dotyczy również dowódcy, który przyzwolił na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego przez osobę nieposiadającą uprawnień.” (art. 94 – 96 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz. U. 2022 poz. 2151 ze zm.).

Poniżej opinia w tej sprawie.

 

Opinia

Aktualny regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmienia się regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP. Nowy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Główny ZOSP RP w dniu 12 września 2018 roku Uchwałą Nr 16/V/2018.

Nowe zasady nadawania medali i odznak oraz nowe wnioski uwzględniają ochronę danych osobowych RODO. Wnioski na odznaczenia od 1 stycznia 2019 rok będą przyjmowane wyłącznie na nowych wnioskach.

Poniżej obowiązujące druki do pobrania.

Odznaki i wyróżnienia