Recertyfikacja KPP odwołana.

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na SARS-Cov-2, zaplanowany na 17-18 października oraz 24-25 października 2020 r. kurs KPP dla strażaków ochotników (recertyfikacja), zostaje odwołany.

W związku z powyższym, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 567 ze zm.), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374) może być osoba:

   1. która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   2. która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu;
   3. której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wyniki współzawodnictwa OSP

Poniżej przedstawiamy wyniki współzawodnictwa pomiędzy jednostkami OSP Gminy Przemęt wg stanu na dzień 01.10.2020 r.

 1. OSP Bucz – 192 pkt.
 2. OSP Solec – 170 pkt.
 3. OSP Starkowo – 138 pkt.
 4. OSP Kluczewo i OSP Sączkowo – po 122 pkt.
 5. OSP Kaszczor  – 120 pkt.
 6.  OSP Siekowo – 118 pkt.
 7. OSP Przemęt – 116 pkt.
 8. OSP Mochy – 114 pkt.
 9. OSP Osłonin – 105 pkt.
 10. OSP Perkowo – 96 pkt.
 11. OSP Siekówko – 76 pkt.
 12. OSP Nowa Wieś – 75 pkt.
 13. OSP Radomierz – 62 pkt.
 14. OSP Błotnica – 39 pkt.
 15. OSP Barchlin – 37 pkt.
 16. OSP Poświętno i OSP Górsko – po 25 pkt.

Rywalizacja w dalszym ciągu trwa, a jej zakończenie planowane jest w grudniu 2020 r. o czym będziemy Was informować. W przypadku wprowadzenia bardziej rygorystycznych obostrzeń związanych z pandemią SARS-Cov-2 – współzawodnictwo może zostać zakończone wcześniej.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem współzawodnictwa, jednostki które do tej pory uzyskały maksymalną liczbę punktów za prawidłowe zgłoszenie  organizacji imprezy, współorganizacji imprezy, pogadanki, zabezpieczenie imprez itd. – nie otrzymają dodatkowych punktów z tego tytułu, aż do ostatecznego zakończenia rywalizacji.

KALENDARZ imprez strażackich na terenie gminy Przemęt w 2019 roku

06.01.2019 r. Udział strażaków w uroczystościach z okazji 100 rocznicy powstania Wielkopolskiego. Starkowo – Spotkanie strażaków gminy Przemęt

25-02-2019 r. do 04-03-2019 r. Zebrania sprawozdawcze w OSP.

05.03.2019 r. 10,00 Gminne eliminacje OTWP

15.03.2019 r. 10,00 Powiatowe eliminacje OTWP

03.05.2019 r. 11,00 Przemęt – udział strażaków w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji.

04.05.2019 r. 18,00 Nowa Wieś – udział strażaków w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka.

11.05.2019 r. 14,00 Bucz – Otwarcie remizy strażackiej. Udział strażaków w Powiatowych odchodach Dnia Strażaka

09.06.2019 r. 13,00 Barchlin – Uroczystości 85 lecia OSP Barchlin. Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze.

16.06.2019 r. Wolsztyn Stadion Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

06.07.2019 r. 17,00 Solec – Otwarte Gminne i Powiatowe Zawody Sikawek Konnych i OLD BOY. Festyn ludowo-strażacki

27.06.2019 r. 17,00 Pielgrzymka strażaków do Wielenia

15.08.2018 r. 17,00 Pielgrzymka Strażaków do Charbielina

? .09.2019 r. Gmina Siedlec Powiatowe Zawody Wędkarskie Strażaków

11.11.2019 r. 11,00 Przemęt – udział strażaków w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości.

15.12.2019 r. 13,00 Solec – Udział w spotkaniu świątecznym strażaków Powiatu Wolsztyńskiego lecia w 2019 – 70 lat OSP

Harmonogram Zebrań Sprawozdawczych OSP – Gmina Przemęt od 25.02.2019 r. do 04.03.2019 r.

Lp. OSP Data Godzina zebrania Miejsce zebrania Imię i nazwisko osoby obsługującej zebranie z ramienia ZOG ZOSP RP
1 BARCHLIN 25.02.2019 18:30 SALA REMIZY PAUCH JÓZEF
2 PRZEMĘT 25.02.2019 18:30 SALA REMIZY KAŻMIERCZAK ZDZISŁAW
3 SĄCZKOWO 25.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA SKIBIŃSKI MARIAN
4 SIEKÓWKO 25.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA PAWŁOWSKI ROBERT
5 SIEKÓWKO 25.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA GRZESIK DARIUSZ
6 GÓRSKO 26.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA PIOTROWSKI JACEK
7 OSŁONIN 26.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA SKORUPIŃSKI MARCIN
8 STARKOWO 26.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA KAŹMIERCZAK ZDZISŁAW
9 POŚWIĘTNO 26.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA DOMINIAK JERZY
10 KASZCZOR 26.02.2019 18:30 SALA REMIZY PAUCH JÓZEF
11 NOWA WIEŚ 27.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA PIOTROWSKI JACEK
12 KLUCZEWO 27.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA DOMINIAK JERZY
13 PERKOWO 27.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA SKORUPIŃSKI MARCIN
14 RADOMIERZ 27.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA GRZESIK DARIUSZ
15 BŁOTNICA 27.02.2019 18:30 Restauracja BALLADA SKIBIŃSKI MARIAN
16 BUCZ 28.02.2019 18:30 SALA WIEJSKA PAUCH JÓZEF
17 SOLEC 05.03.2019 18:30 SALA WIEJSKA PAUCH JÓZEF
18 MOCHY 04.03.2019 18:30 SALA WIEJSKA PAUCH JÓZEF