Dożynki Wiejskie w Buczu 22 sierpnia 2015 roku

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczu informuje, że jest współorganizatorem Dożynek Wiejskich w dniu 22 sierpnia 2015 roku na terenie sołectwa Bucz.

Zadanie OSP Bucz będze aktywny udział w przygotowaniu do Dożynek oraz zabezpieczenie uroczystości obrzędowych wraz z pozostałymi atrakcjami.