Dokumenty do Urzędu Skarbowego

Dokumenty do Urzędu Skarbowego dot. uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PROWADZENIA UPROSZCZONEJ EWIDENCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

ZAWIADOMIENIE O REZYGNACJI Z PROWADZENIA UPROSZCZONEJ EWIDENCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW