Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ogólnopolskie Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu przede wszystkim popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych i kształtowanie wiedzy w zakresie ekologii, ratownictwa i ochrony ludności.  Służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz druhów należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP.

Zakres tematyczny Turnieju:

Historia ochrony przeciwpożarowej
OSP i Związek OSP RP
Prewencja przeciwpożarowa
Ratownictwo medyczne
Organizacja szeroko pojętego ratownictwa

Eliminacje na szczeblu Gminnym odbędą się 16 marca  2023 roku
o godz. 10:00 na sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.

Zgłoszenia proszę dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Przemęcie do dnia 24 lutego 2023 roku do godz. 15:30.

Poniżej dokumenty do pobrania:

KARTA-UCZESTNIKOW-OTWP

OTWP_RODO-2023

Regulamin-OTWP_2023

 

Przydatne  materiały:

Test

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

materialy_OTWP_2022

materiały-szkoleniowe

otwp-baza-pytan

 

 

Godziny pracy Biura ds. OSP

Poniżej przedstawiamy harmonogram pracy Biura ds. OSP:

Poniedziałek – w godz. 11:00 – 14:00

Środa – w godz. 8:00 – 12:00

Piątek – w godz. 8:00 – 11:00

 

W sprawach pilnych proszę o kontakt :

Michał Żok – pok. nr. 16

Ponadto informujemy, że weryfikacja oświadczeń świadków (dodatek emerytalny – świadczenie ratownicze  OSP)  pod względem  wiarygodności odbywa się w każdy poniedziałek w godz. 11:00 – 12:00.